MKD zajmuje się całością zagadnień związanych z inwestycjami:
  • zarządzanie inwestycją na etapie tworzenia projektu
  • uzyskiwanie wszelkiego rodzaju pozwoleń i uzgodnień w tym pozwolenia na budowę
  • koordynacja budowy
  • nadzór prac budowlanych i ich rozliczanie
  • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu i odbiór obiektu.
Gwarantujemy Państwu ścisłe przestrzeganie założeń projektowych, przepisów Prawa Budowlanego, norm technicznych, warunków wykonania i odbioru robót budowlanych i technologicznych oraz skuteczne egzekwowanie prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych. Życzenia naszych klientów - inwestorów są dla nas wyznacznikiem naszego działania.

Posiadamy wymagane prawem uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń we wszystkich specjalnościach.

MKD
biuro
mobile: +48 600351600
tel/fax: +48 71 3028077
power by internet SEA