[+] powiększ foto
Inne foto inwestycji: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Inwestycja: ekspertyza ulicy Zabobrze
Lokalizacja: Bolesławiec
Okres realizacji: lipiec-wrzesień 2011
Zakres: ekspertyza techniczna i prawna
Opis: Ulica Zaborze w Bolesławcu została przebudowana w okresie od maja 2010 do czerwca 2011. W trakcie realizacji robot budowlanych wykonawca dopuścił się wielu błędów i niezgodności z projektem budowlanym. W związku z tym Urząd Miasta w Bolesławcu zlecił wykonanie ekspertyzy ulicy Zabobrze w zakresie oceny zgodności wykonania z projektem, przepisami techniczno-budowlanymi oraz jakości wykonanych robót. W rezultacie stwierdzono, że obiekt wybudowano z rażącym naruszeniem przepisów Prawa Budowlanego, przepisów techniczno-budowlanych oraz Polskich Norm. Wykonana ekspertyza stanowiła podstawę do wystąpienia z roszczeniami wobec wykonawcy na drodze postępowania sądowego.
Zobacz kolejne inwestycje: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

MKD
biuro
mobile: +48 600351600
tel/fax: +48 71 3028077
power by internet SEA