MKD funkcjonuje na polskim rynku budowlanym od 1994 roku. Obszarem działania firmy jest zarządzanie procesem inwestycyjnym.

MKD zajmuje się zagadnieniami związanymi z inwestycjami oraz utrzymaniem budynków:
 • zarządzanie inwestycją na etapie tworzenia projektu
 • uzyskiwanie wszelkiego rodzaju pozwoleń i uzgodnień w tym pozwolenia na budowę
 • koordynacja budowy
 • nadzór prac budowlanych i ich rozliczanie
 • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu i odbiór obiektu.
 • okresowe kontrole budynków
Nasz personel zdobywał doświadczenie zawodowe poprzez wieloletnią praktykę w realizacji inwestycji:
 • obiektów przemysłowych
 • centrów handlowych
 • obiektów drogowych
 • stacji uzdatniania wody do celów pitnych
 • oczyszczalni ścieków
 • podziemnej infrastruktury technicznej,
 • budynków użyteczności publicznej.
Naszymi klientami były między innymi firmy:
 • Kaufland,
 • Bahlsen,
 • Wabco,
 • Bosch
 • NTK
 • Parker Hanifin
 • Kajima (Fabryki Sanden i Electrolux)
 • SCA Hygiene Products
Gwarantujemy Państwu ścisłe przestrzeganie założeń projektowych, przepisów Prawa Budowlanego, norm technicznych, warunków wykonania i odbioru robót budowlanych i technologicznych oraz skuteczne egzekwowanie prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych. Życzenia naszych klientów są dla nas wyznacznikiem naszego działania.

Posiadamy wymagane prawem uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń we wszystkich specjalnościach.
W załączeniu przedstawiamy:
 • wykaz zrealizowanych obiektów
 • referencje od inwestorów.
Zapraszamy Państwa do współpracy.


MKD
biuro
mobile: +48 600351600
tel/fax: +48 71 3028077
power by internet SEA